Montage & service

Service en onderhoud zijn prima geregeld. We werken met een landelijk dekkend netwerk van ruim 30 servicemonteurs, gespecialiseerd in koeltechniek, thermische apparatuur en spoeltechniek. Om uitvaltijd te minimaliseren, worden storingen aan grootkeukenapparatuur zo snel mogelijk op locatie verholpen. Op verzoek en tegen scherpe tarieven kunnen wij ook het plaatsen en installeren van een keuken voor u realiseren.

Service- en / of garantie aanvraag

Gelieve klantgegevens op te geven (waar staat het apparaat)

Bedrijfsnaam

Contactpersoon

Straat

Postcode

Plaats

Telefoon

Fax

E-mail

Informatie over het apparaat

Uw rekening of aankopbon

Toegestane bestanden: jpg, pdf, bmp, tiff, pgn, doc, docx, xls en xlsx.

Omschrijving model en artikelnummer

Seriennummer

Aansluiting / ingebruikstelling door welke dealer of installateur

Precieze omschrijving van de storing

Ik ga er mee akkoord dat... Indien de storing betrekking heeft op het niet juist aansluiten van het apparaat, ondeskundig gebruik, verontreiniging of buiten de garantieperiode van 1 jaar is, zal er geen gebruik gemaakt kunnen worden van de garantievoorwaarden van Eissens FSE. Ook zaken als deurrubbers, verlichting, wielen, etc vallen niet onder garantie. Ik verklaar mij akkoord dat de kosten van de reparatie in bovenstaande gevallen aan mij zullen worden doorbelast en dat deze 14 dagen na factuurdatum worden betaald. In alle overige gevallen gelden de op dat moment algemene voorwaarden van Eissens FSE Trading Company BV, welke op de homepagina van www.eissensfse.nl terug te vinden zijn.